058-599-3800

למה זה עובד?

שיטה זו מתעלת וממנפת את התנהגותו האופטימאלית של הילד. באילמות סלקטיבית, כמעט תמיד ישנו מיקום בו הילד מדבר בחופשיות. על ידי כך שהמטפל משחיל עצמו לתוך המרחב הכי נטול חרדה של הילד, בייחוד כאשר הנוכחות שלו כה מזערית, הוא נעשה קשור באופן אסוציאטיבי למקום הנוח הזה. הילד מתרגל לנוכחות החדשה  וכבר לא עומד על המשמר, ושב לתפקוד הנורמטיבי הביתי שלו. בדרך זו, בני נוער, אשר מעולם לא דיברו עם איש מלבד המשפחה הגרעינית שלהם התחילו לדבר איתי, לתדהמת משפחותיהם. ברגע שהילד מדבר איתי בחופשיות, אפשר להתחיל בתהליך של הכללה, מה שמאפשר לילד לדבר איתי במקומות אחרים בהם נמנע מלדבר בעבר.​